• Lorem ipsum

Disclaimer voor Lederwarenwebshop.nl

Op deze pagina vindt je de disclaimer die van toepassing is op de website Lederwarenwebshop.nl die wordt uitgevoerd door Lederwaren De Bron. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie in onze webshop met je delen. Door onze webshop te bezoeken en/of de aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

Intellectueel eigendom

Zonder schriftelijke toestemming van Lederwaren De Bron is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van de website te gebruiken, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen.  

Prijzen

Voor de prijzen die in onze webshop staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Lederwaren De Bron te mogen claimen of te veronderstellen.

Lederwaren De Bron streeft naar een zo actueel mogelijke webshop. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten in onze webshop worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om onjuistheden te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.